Poikkeuslupa STM/2021/124

« Raha-asiainvaliokunta 8.7.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Poikkeuslupahakemuksen hyväksyminen sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusinvestointiin (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä; keskussairaalan A-siiven peruskorjaushanke)

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Kirsi Kaikko, Neuvotteleva virkamies p.029 5163545
Asia
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksote) on hakenut sosiaali- ja terveysministeriöltä rakennusinvestointia koskevaa poikkeuslupaa keskussairaalan A-siiven peruskorjaushankkeeseen. Investointi toteutetaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistukseen. Hanke on tarkoitus toteuttaa rakentamisen osalta vuosina 2022-2023. Etelä-Karjalan keskussairaalan A-siipi on rakennettu vuonna 1955. Rakennus on luokiteltu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi ja sekä julkisivu, portaikot ja henkilöstöravintola on suojeltu. Rakennuksessa on todettu mittavia sisäilmaongelmia ja sen korjausaste on 77,1 %. A-siivessä aiemmin sijainneet vuodeosastot on siirretty uuteen K-siipeen. Vaihtoehtojen kartoituksen jälkeen on todettu, että A-siiven tilat soveltuisivat parhaiten useissa vuokratiloissa toimivien kuntoutuksen ja suun terveydenhuollon toimintojen käyttöön. Päätöksellä esitetään hyväksyttäväksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hakemus poikkeusluvasta, joka sisältää keskussairaalan A-siiven peruskorjaushankkeen. Investointi on kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta annetun lain (1057/2017) 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla perusteltu alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden turvaamiseksi välttämätön ja kiireellinen.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on laskentamuistion mukaan (1/2021 hintatasossa, Haahtela-indeksi 89,0) 14 miljoonaa euroa ja laajuus 5 850 brm2. Hankkeen kustannukset ovat 2 400 euroa/brm2. Hankkeen toiminnalliset hyödyt ovat kuntoutuksen, suun terveydenhuollon ja välinehuollon osalta noin 130 000 euroa vuodessa ja ulkopuolisten vuokratilojen käytöstä luopumisesta syntyvät säästöt noin 763 000 euroa vuodessa. Toiminnan siirtyessä A-siipeen ovat ylläpitokustannukset noin 615 000 euroa vuodessa.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta