Valtioneuvoston asetus VM/2021/103

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2021 13.40

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän toiminnan valmistelun rahoituksesta vuosina 2021 ja 2022

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Ville Koponen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530504
Asia
Asetus liittyisi sote-uudistuksen toimeenpanoon ja sisältäisi säännökset hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän toiminnan valmistelun rahoitukseen tarkoitetun valtionavustuksen myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä. Lisäksi sovellettaisiin valtionavustuslakia. Avustusta voitaisiin maksaa ilman eri hakemusta ja ilman avustuksen saajan omaa osallistumista toiminnan rahoitukseen. Avustusta voitaisiin käyttää asetuksen voimassaoloaikana syntyneiden kustannusten kattamiseen. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2021 ja olemaan voimassa 31.12.2022 saakka.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän toiminnan valmistelun rahoituksesta vuosina 2021 ja 2022 (RV)
Vaikutukset
Vuoden 2021 valmisteluun tarkoitettu rahoitus (14,973 milj. euroa) on kolmevuotinen siirtomääräraha, joka hyväksyttiin valtion vuoden 2020 täydentävässä talousarviossa momentilla 28.89.30. Määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen hyvinvointialueiden käynnistämisen ja toiminnan kustannuksiin, väliaikaisten valmistelutoimielinten kustannuksiin sekä väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän ja HUS-yhtymän valittujen toimielinten kustannuksiin. Vuoden 2021 kolmannen lisätalousarvioesityksen mukaisesti määrärahaa saisi käyttää myös avustuksen maksamiseen Helsingin kaupungille sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen talouden eriyttämiseen kaupungin talousarviossa ja kirjanpidossa. Julkisen talouden suunnitelmaan on vuodelle 2022 esitetty vastaavasti yhteensä 47,146 milj. euron määrärahaa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen