Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2020/37

« Tasavallan presidentin esittely 15.7.2021 13.30

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain eräiden säännösten sekä oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta (HE 247/2020 vp; EV 114/2021 vp)

HE 247/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Päivi Tiainen-Hyrkäs, Hallitusneuvos p.029 5150262
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ulkomaalaislain eräiden säännösten kumoamisesta ja lain oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen