Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2021/13

« Tasavallan presidentin esittely 15.7.2021 13.30

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 40/2021 vp; EV 112/2021 vp)

HE 40/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Jussi Kauppila, Hallitussihteeri p.029 5250085
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain jätelain muuttamisesta, lain ympäristönsuojelulain muuttamisesta, lain kemikaalilain muuttamisesta, lain rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta sekä lain elintarvikelain 83 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 19 päivänä heinäkuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen