Virkavakuutus VNK/2021/87

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2021 13.40

Valtioneuvoston kanslia

Valtiosihteeriksi nimitetyn virkavakuutus

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Henrik Haapajärvi, Valtiosihteeri p.+35 829516001
Asia
Ministeri Anderssonin valtiosihteeriksi nimitetyn Dan Koivulaakson virkavakuutus. Virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta annetun asetuksen (1183/1987) 1 §:n 2 kohdan mukaan valtiosihteeri on velvollinen vannomaan virkavalan tai antamaan virkavakuutuksen ryhtyessään hoitamaan virkaansa. Asetuksen 8 §:n 1 kohdan mukaan tämä tapahtuu valtioneuvoston yleisistunnossa. Joka on vannonut virkavalan tai antanut virkavakuutuksen, ei kuitenkaan ole velvollinen uudestaan vannomaan vastaavaa valaa eikä antamaan vastaavaa vakuutusta (asetuksen 13 §).
Esitys
Valtiosihteeriksi nimitetty Dan Koivulaakso antaa virkavakuutuksen
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen