Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2021/61

« Tasavallan presidentin esittely 15.7.2021 13.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista (HE 70/2021 vp; EV 106/2021 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

HE 70/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Pinja Oksanen, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342182
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista ja määrää lain tulemaan voimaan 2 päivänä elokuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen