Valtioneuvoston asetus STM/2021/137

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.7.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Ministeri
Ville Skinnari
Esittelijä
Tuula Helander, johtaja p.029 5163480
Asia
Kainuun, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Satakunnan maakunnat ovat siirtyneet epidemian kiihtymisvaiheeseen, ja myös Kymenlaakson, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakunnat ovat edelleen kiihtymisvaiheessa. Ravitsemisliikkeiden asiakasmäärän rajoituksia muutettaisiin siten, että myös Kainuun, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Satakunnan maakunnassa alkoholijuomien anniskelua pääasiallisena ravitsemistoimintanaan pitävien liikkeiden asiakasmäärä rajoitettaisiin sisätiloissa puoleen normaalista ja muiden ravitsemisliikkeiden asiakasmäärä kolmeen neljäsosaan normaalista. Ravitsemisliikkeiden anniskelu- ja aukioloaikoja rajoitettaisiin siten, että myös Kainuun, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Satakunnan alueella olevissa ravitsemisliikkeissä anniskelu sallittaisiin vain kello 24:een saakka ja vastaavasti sallittu aukioloaika olisi kello 5-1. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 30.7.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Tartuntatautilaissa tarkoitettujen ravitsemistoiminnan väliaikaisten rajoitusten taloudellisia ja muita vaikutuksia on kuvattu hallituksen esityksessä HE 32/2021 vp. Alueen epidemiatilanteen mukaan säädettävien rajoitusten on tarkoitus vähentää ihmisten sosiaalisia kontakteja sellaisissa tiloissa ja tilanteissa, joissa koronavirustaudin on todettu leviävän tehokkaasti. Ravitsemisliikkeisiin kohdistuvaa sääntelyä tarkastellaan viikoittain ja rajoituksia muutetaan alueiden epidemiatilanteen mukaisesti.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen