Valtion varallisuuden luovuttaminen OKM/2021/48

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.8.2021 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kansallismuseon saamelaiskokoelman luovuttaminen Saamelaismuseo Siidalle

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Joni Hiitola, Hallitusneuvos p.+35 8295330108
Asia
Museovirasto luovuttaa Suomen kansallismuseon kokoelmiin kuuluvan saamelaiskokoelman vastikkeetta Saamelaismuseo Siidalle
Esitys
Valtioneuvosto antaa Museovirastolle suostumuksen luovuttaa Suomen kansallismuseon kokoelmiin kuuluvan saamelaiskokoelman vastikkeetta Saamelaismuseo Siidalle (RV)
Vaikutukset
Luovutettavien esineiden arvoa ei voi tarkoituksenmukaisella tavalla arvioida rahassa. Kokoelman siirto lisäisi merkittävästi saamelaisen kulttuuriperinnön saavutettavuutta ja vaikuttavuutta saamelaisalueilla ja edistäisi siten olennaisesti saamelaisten mahdollisuuksia ylläpitää ja kehittää kulttuuriaan. Saamelaiskokoelman luovuttamisesta aiheutuu Museovirastolle vain vähäisiä välittömiä kustannuksia, ja toisaalta esineiden varastointiin ja konservointiin liittyvät kustannukset vähenevät pidemmällä aikavälillä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio