Valtioneuvoston asetus UM/2021/107

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.8.2021 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojelusta Suomen ja Liettuan välillä tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta

Ministeri
Ville Skinnari
Esittelijä
Kimmo Sinivuori, Kaupallinen neuvos p.029 5350061
Asia
Asetuksella saatetaan voimaan noottienvaihdolla tehty sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Liettuan tasavallan hallituksen välillä Vilnassa 12 päivänä kesäkuuta 1992 Suomen tasavallan hallituksen ja Liettuan tasavallan hallituksen välillä sijoitusten edistämisestä ja suojelusta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta. Sopimus tulee voimaan 26 päivänä elokuuta 2021. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 26 päivänä elokuuta 2021. Tällä asetuksella kumotaan asetus Liettuan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojelusta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta 119/1992.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen sijoitusten edistämisestä ja suojelusta Suomen ja Liettuan välillä tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen