Muutos lautakunnan kokoonpanossa PLM/2021/42

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.8.2021 13.00

Puolustusministeriö

Kutsunta-asiain keskuslautakunnan kokoonpanon muuttaminen määräajaksi

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Anna Gau, Hallitussihteeri p.029 5140085
Asia
Kutsunta-asiain keskuslautakunnan jäsen, Puolustusvoimien koulutuspäällikkö Tuomo Repo on estynyt hoitamasta tehtäväänsä 31.12.2021 asti. Tämän johdosta ehdotetaan, että Repo vapautetaan lautakunnan jäsenyydestä ja hänen tilalleen lautakunnan jäseneksi määrätään prikaatikenraali Rami Saari 1.9.2021 – 31.12.2021 väliseksi ajaksi.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää Puolustusvoimien koulutuspäällikkö Tuomo Revolle vapautuksen kutsunta-asiain keskuslautakunnan jäsenen tehtävästä 1.9.2021 – 31.12.2021 ja määrää hänen tilalleen kutsunta-asiain keskuslautakunnan jäseneksi prikaatikenraali Rami Saaren 1.9.2021 – 31.12.2021 väliseksi ajaksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio