Valtuuskunnan asettaminen YM/2021/52

« Tasavallan presidentin esittely 8.10.2021 11.00

Ympäristöministeriö

Valtuuskunnan asettaminen ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen sopimuspuolten 26. konferenssiin, ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan osapuolten 16. kokoukseen sekä Pariisin sopimuksen kolmanteen osapuolikokoukseen 31.10. - 12.11.2021

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Charlotta von Troil, p. +358 295 250 364

Asia

Valtuuskunnan puheenjohtajana toimisi Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö. Valtuuskunnan varapuheenjohtajiksi nimettäisiin ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sekä ympäristöneuvos Marjo Nummelin ympäristöministeriöstä. Valtuuskunnan jäseniksi nimettäisiin valtiovarainministeri Annika Saarikko, valtiosihteeri Terhi Lehtonen ympäristöministeriöstä, kansliapäällikkö Hiski Haukkala tasavallan presidentin kansliasta, viestintäpäällikkö Jouni Mölsä tasavallan presidentin kansliasta, kansainvälisten asioiden neuvonantaja Aliisa Tornberg tasavallan presidentin kansliasta, johtava asiantuntija Jukka Uosukainen valtioneuvoston kansliasta, ilmastosuurlähettiläs Jan Wahlberg ulkoministeriöstä, johtava asiantuntija Anna Salminen maa- ja metsätalousministeriöstä, yksikön johtaja Päivi Antikainen liikenne- ja viestintäministeriöstä, sekä ympäristöneuvos Outi Honkatukia ympäristöministeriöstä. Lisäksi esitetään, että ympäristöministeriö oikeutettaisiin nimeämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja avustajat.

Esitys

Tasavallan Presidentti asettaa valtuuskunnan ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen sopimuspuolten 26. konferenssiin, ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan osapuolten 16. kokoukseen sekä Pariisin sopimuksen kolmanteen osapuolikokoukseen 31.10. - 12.11.2021 ja oikeuttaa ympäristöministeriön nimeämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja avustajat

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.