Valtioneuvoston asetus STM/2021/194

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.10.2021 10.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta eräisiin julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle covid-19-epidemiasta vuonna 2021 aiheutuviin kustannuksiin

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Hallitusneuvos Kalle Tervo, p. 029 5163045
Asia

Ehdotetaan annettavaksi valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta eräisiin julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle covid-19-epidemiasta vuonna 2021 aiheutuviin kustannuksiin. Asetuksessa säädettäisiin covid-19-epidemiasta kunnille ja kuntayhtymille aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta. Asetuksessa määriteltäisiin korvausten euromääräinen taso covid-19-tautiin liittyvän testauksen, jäljittämisen, rokottamisen ja hoidon kustannusten korvaamiselle sekä muut korvausten määräytymisen perusteet. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 11.10.2021 ja sen on tarkoitus olla voimassa 31.12.2022 saakka.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valtionavustuksesta eräisiin julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle covid-19-epidemiasta vuonna 2021 aiheutuviin kustannuksiin (RV)
Vaikutukset
Asetukseen perustuvan avustuskokonaisuuden myötä koronan vuonna 2021 aiheuttamat välittömät kustannukset tulisivat kokonaisuutena täysimääräisesti kompensoiduksi ja kokonaiskompensaatio ylittänee kunnille ja kuntayhtymille koronan torjunnasta ja hoidosta aiheutuvan kustannusten nousun. Myönnettävien avustusten yhteissumma olisi noin 1,1 – 1,2 miljardia euroa. Valtion vuoden 2021 talousarviossa on varattu koronaepidemiasta kunnille ja kuntayhtymille aiheutuvien kustannusten kattamiseen 1 615 000 000 euroa momentille 33.60.38 (Valtionavustus julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19 kustannuksiin, siirtomääräraha 2 v).
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen