Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen SM/2021/94

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.10.2021 13.00

Sisäministeriö

Raja-alueen poliisiyhteistyöstä Suomen tasavallan hallituksen ja Ruotsin kuningaskunnan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Hannele Taavila, Poliisijohtaja p.029 5488568
Asia
Ministeri Maria Ohisalolle tai hänen estyneenä ollessaan valtiosihteeri Akseli Koskelalle myönnetään valtuudet allekirjoittaa sopimus raja-alueen poliisiyhteistyöstä Suomen tasavallan hallituksen ja Ruotsin kuningaskunnan hallituksen välillä.
Esitys
Valtioneuvosto valtuuttaa ministeri Maria Ohisalon tai hänen estyneenä ollessaan valtiosihteeri Akseli Koskelan allekirjoittamaan sopimuksen raja-alueen poliisiyhteistyöstä Suomen tasavallan hallituksen ja Ruotsin kuningaskunnan hallituksen välillä
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen