Ministerityöryhmät VNK/2021/109

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.10.2021 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmän pääsihteereiden nimeäminen

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Arno Liukko, Hallitusneuvos p.+35 8295160175
Asia
Valtioneuvosto on 2.9.2021 asettanut digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmän. Samalla valtioneuvosto määräsi sen puheenjohtajaksi julkista hallintoa koskevissa asioissa kuntaministeri Paateron ja muissa asioissa maaliskuun 2022 loppuun saakka liikenne- ja viestintäministeri Harakan, sen jälkeen elinkeinoministeri Lintilän syyskuun 2022 loppuun saakka ja tämän jälkeen kuntaministeri Paateron. Ministerityöryhmän muiksi jäseniksi valtioneuvosto määräsi valtionvarainministeri Saarikon, oikeusministeri Henrikssonin, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkosen sekä sosiaali- ja terveysministeri Sarkkisen. Valtioneuvosto nimeää ministerityöryhmän pääsihteereiksi digitalisaation ja datatalouden vastuualueen osalta osastopäällikkö, ylijohtaja Laura Eiron, osastopäällikkö, ylijohtaja Jarkko Levasman ja johtaja Mika Nordmanin sekä julkisen hallinnon kehittämisen vastuualueen osalta alivaltiosihteeri Päivi Nergin. Digitalisaation ja datatalouden vastuualueen pääsihteeristö toimii kiinteässä yhteistyössä julkisen hallinnon kehittämisen pääsihteerin kanssa ministerityöryhmän työn valmistelun tukena.
Esitys
Valtioneuvosto nimeää digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmän pääsihteereiksi digitalisaation ja datatalouden vastuualueella liikenne- ja viestintäministeriön tieto-osaston osastopäällikkö, ylijohtaja Laura Eiron, valtiovarainministeriön JulkICT -osaston osastopäällikkö, ylijohtaja Jarkko Levasman ja työ- ja elinkeinoministeriön digitaalisten palvelujen johtaja Mika Nordmanin. Julkisen hallinnon kehittämisen vastuualueella valtioneuvosto nimeää ministerityöryhmän pääsihteeriksi valtiovarainministeriön hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nergin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen