Valtioneuvoston asetus UM/2021/155

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.10.2021 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston asetus yhdistetyn patenttituomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdystä pöytäkirjasta

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Maria Guseff, Lainsäädäntöneuvos p.029 5351158
Asia
Asetuksella saatetaan voimaan yhdistetyn patenttituomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehty pöytäkirja ja laki mainitun pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki ja asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan pöytäkirjan voimaantulopäivänä 27 päivänä lokakuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen yhdistetyn patenttituomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdystä pöytäkirjasta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen