Hallituksen esitys VM/2021/158

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.10.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

HE 175/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Pia Kivimies, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530183
Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annettua lakia. Oluen alennetun verotason raja nostettaisiin 2,8 tilavuusprosentista 3,5 tilavuusprosenttiin etyylialkoholia. Muutos ehdotetaan toteutettavaksi siten, ettei sillä olisi nykyisillä kulutusmäärillä vaikutusta alkoholiveron tuottoon. Tästä johtuen miedon oluen verotaso nostettaisiin nykyisestä 24,75 sentistä 28,35 senttiin senttilitralta etyylialkoholia. Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamista koskevan direktiivin muutos. Lisäksi ehdotetaan, että toiseen EU:n jäsenvaltioon toimitettavan pientuotantotodistuksen antamista koskeva direktiivin säännös pantaisiin Suomessa täytäntöön siten, että pieni riippumaton valmistaja saisi antaa toimintaansa koskevan todistuksen itse. Denaturoitua alkoholia ja ravintolisien verottomuutta koskevia säännöksiä täsmennettäisiin. Laissa olevat viittaukset EU:n lainsäädäntöön päivitettäisiin. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022.

 

Huom! Ruotsinkielinen liite vaihdettu 16.11.2021. 

Därför föreslås det att skattenivån för svagt öl höjs från nuvarande 24,75 cent till 29,55 cent per centiliter etylalkohol. 29,55 muutettu 28,35

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen