Valtioneuvoston asetus STM/2021/200

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.10.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Ismo Tuominen, Hallitusneuvos p.029 5163341
Asia

Asetuksessa säädettyjä rajoituksia on välttämätöntä ottaa käyttöön Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella, koska se on siirtynyt epidemian leviämisvaiheeseen. Asetuksen 3 §:ssä säädetään asiakkaiden oleskelusta ja sijoittelusta. Asiakkaiden omaa istumapaikkaa koskeva vaatimus sisätiloissa säädettäisiin Keski-Pohjanmaan maakunnan alueelle. 4 §:ssä säädetyt ravitsemisliikkeiden asiakasmäärän rajoitukset säädettäisiin Keski-Pohjanmaan maakunnan alueelle. Rajoituksen mukaan alkoholijuomien anniskelua pääasiallisena ravitsemistoimintanaan pitävien liikkeiden asiakasmäärä rajoitetaan sisä- ja ulkotiloissa puoleen normaalista ja muiden ravitsemisliikkeiden asiakasmäärä sisätiloissa kolmeen neljäsosaan normaalista. Keski-Pohjanmaan maakunnan alueelle säädettäisiin anniskelu- ja aukioloaikarajoitukset, joiden mukaan anniskelu sallittaisiin kello 24:ään saakka ja vastaavasti sallittu aukioloaika olisi kello 5-1. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 15.10.2021.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Tartuntatautilaissa tarkoitettujen ravitsemistoiminnan väliaikaisten rajoitusten taloudellisia ja muita vaikutuksia on kuvattu hallituksen esityksessä HE 32/2021 vp. Alueen epidemiatilanteen mukaisesti säädettävien rajoitusten on tarkoitus vähentää ihmisten sosiaalisia kontakteja sellaisissa tiloissa ja tilanteissa, joissa koronavirustaudin on todettu leviävän tehokkaasti. Voimassa olevista rajoituksista suurin vaikutus on anniskelu- ja aukioloajan rajoituksilla, jotka koskevat erityisesti yökerhojen ja baarien toimintaa. Ehdotetuilla muutoksilla on negatiivisia taloudellisia vaikutuksia Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella. Kaikissa asetuksessa mainituissa maakunnissa tullee lähipäivinä voimaan ravitsemistoiminnan erityisten rajoitusten vaihtoehtona koronapassin käyttöönottomahdollisuus. Vaikka koronapassin edellyttäminen asiakkailta aiheuttaa työtä ja kustannuksia, näin toimien ravitsemistoiminnan erityisiä rajoituksia ei sovellettaisi kyseisten maakuntien alueella lainkaan. Ravitsemisliikkeisiin kohdistuvaa sääntelyä tarkastellaan edelleen viikoittain ja rajoituksia muutetaan sekä alueiden epidemiatilanteiden muutosten että erityisesti rokotuskattavuuden edistymisen seurannan yhteydessä tehtyjen riskinarvioiden muutosten mukaisesti.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen