Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/131

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.10.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja eräistä sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönottoon liittyvistä määräaikaisista toimenpiteistä (HE 116/2021 vp; EV 135/2021 vp)

HE 116/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Arto Rajala, Hallitusneuvos p.+35 8295064828
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sähkömarkkinalain muuttamisesta ja lain eräistä sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönottoon liittyvistä määräaikaisista toimenpiteistä ja määrää lait tulemaan voimaan 27 päivänä lokakuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen