Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2021/77

« Tasavallan presidentin esittely 19.11.2021 11.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rahankeräyslain 1 §:n muuttamisesta (HE 124/2021 vp; EV 149/2021)

HE 124/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Sanna Leinonen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488458
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain rahankeräyslain 1 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 22 päivänä marraskuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen