Viran täyttäminen UM/2021/173

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.11.2021 13.00

Ulkoministeriö

Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Pekka Puustinen, Alivaltiosihteeri p.029 5350228
Asia
Lähetystöneuvos Jussi Tanner (ulkoministeriö) ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 22.11.2021 lukien
Esitys
Valtioneuvosto nimittää lähetystöneuvos Jussi Tannerin ulkoasiainneuvoksen virkaan 22.11.2021 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen