Valtioneuvoston asetus STM/2021/230

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.11.2021 18.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Ismo Tuominen, Hallitusneuvos p.029 5163341
Asia

Tällä hetkellä 15.11.2021 saakka voimassa olevan asetuksen voimassaoloa jatkettaisiin 31.12.2021 saakka.

 

Asetusta muutettaisiin säätämällä covid-19-epidemian leviämisalueille eli Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnan sekä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueelle epidemian leviämisen estämiseksi välttämättömiä ravitsemistoiminnan rajoituksia.

 

Asetuksen 3 §:ssä säädetään asiakkaiden oleskelusta ja sijoittelusta. Asiakkaiden istumapaikkaa koskeva vaatimus sisätiloissa säädettäisiin Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnan sekä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueelle.

 

Asetuksen 4 §:ssä säädetyt ravitsemisliikkeiden asiakasmäärän rajoitukset säädettäisiin Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnan sekä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueelle. Rajoituksen mukaan alkoholijuomien anniskelua pääasiallisena ravitsemistoimintanaan pitävien liikkeiden asiakasmäärä rajoitetaan sisä- ja ulkotiloissa puoleen normaalista ja muiden ravitsemisliikkeiden asiakasmäärä sisätiloissa kolmeen neljäsosaan normaalista.

 

Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnan sekä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueelle säädettäisiin 4 §:ssä anniskelu- ja aukioloaikarajoitukset, joiden mukaan anniskelu sallittaisiin kello 24:ään saakka ja vastaavasti sallittu aukioloaika olisi kello 5-1.

 

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 15.11.2021 kuitenkin siten, että 3 ja 4 § tulisivat voimaan 17.11.2021.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
Tartuntatautilaissa tarkoitettujen ravitsemistoiminnan väliaikaisten rajoitusten taloudellisia ja muita vaikutuksia on kuvattu hallituksen esityksessä HE 32/2021 vp. Alueen epidemiatilanteen mukaisesti säädettävien rajoitusten on tarkoitus vähentää ihmisten sosiaalisia kontakteja sellaisissa tiloissa ja tilanteissa, joissa koronavirustaudin on todettu leviävän tehokkaasti. Voimassa olevia rajoituksia ei ehdotuksen mukaan muutettaisi. Rajoituksista suurin vaikutus on edelleen anniskelu- ja aukioloajan rajoituksilla, jotka koskevat kyseisillä alueilla erityisesti yökerhojen ja baarien toimintaa. Ehdotetuilla muutoksilla on negatiivisia taloudellisia vaikutuksia Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnan sekä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueilla, joihin rajoitukset ehdotuksen mukaan säädettäisiin. Negatiivisia taloudellisia vaikutuksia lieventää se, että ravitsemisliikkeet voivat kaikilla alueilla vapautua rajoituksista edellyttämällä tartuntatautilain 58 i §:ssä tarkoitetun koronatodistuksen esittämistä asiakkailtaan. Ravitsemisliikkeisiin kohdistuvaa sääntelyä tarkastellaan edelleen viikoittain ja rajoituksia muutetaan sekä alueiden epidemiatilanteiden muutosten että erityisesti rokotuskattavuuden edistymisen seurannan yhteydessä tehtyjen riskinarvioiden muutosten mukaisesti.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen