Neuvottelukunnan asettaminen PLM/2021/61

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Puolustusministeriö

Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan asettaminen toimikaudelle 24.1.2022-23.1.2025

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Marikaisa Tiilikainen, p. 029 5140351

Asia

Kokoonpano: Puheenjohtaja: Professori Sasu Tarkoma, Helsingin yliopisto Varapuheenjohtaja: Professori Hannele Seeck, Turun yliopisto Jäsenet: Neuvottelukunnan toimialan ja tehtävien kannalta keskeiset tieteenalat Professori Tuomas Aura, Aalto-yliopisto Professori Johanna Björkroth, Helsingin yliopisto Professori Mirja Illikainen, Oulun yliopisto Apulaisprofessori Tuomo Kujala, Jyväskylän yliopisto Professori Susanna Lindroos-Hovinheimo, Helsingin yliopisto Professori Eeva Luhtakallio, Helsingin yliopisto Professori Saija Mauno, Tampereen yliopisto Professori Kati Mäkitalo, Oulun yliopisto Professori Mikko Möttönen, Aalto-yliopisto Professori Harri Pihlajamäki, Tampereen yliopisto Apulaisprofessori Katri Pynnöniemi, Helsingin yliopisto Professori Juha Röning, Oulun yliopisto Professori Leena Ukkonen, Tampereen yliopisto Professori Ari Visa, Tampereen yliopisto Työelämäprofessori Valtteri Vuorisalo, Tampereen yliopisto Neuvottelukunnan toimialan ja tehtävien kannalta keskeiset viranomaiset Insinöörieversti Janne Jokinen, Pääesikunta Professori Hannu Kari, Maanpuolustuskorkeakoulu Insinöörieverstiluutnantti Päivi Mattila, Pääesikunta Eversti Mano-Mikael Nokelainen, Puolustusvoimien tutkimuslaitos Pääjohtaja Kirsi Karlamaa, Liikenne- ja viestintävirasto Toimialajohtaja Jorma Pulliainen, Ilmatieteenlaitos Ylijohtaja Pia Mäkelä, Ruokavirasto Tutkimusjohtaja Mikko Peltonen, Maa- ja metsätalousministeriö Johtaja Sauli Eloranta, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Erikoistutkija Anna-Mari Heikkilä, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Päällikkö Nuutti Nikula, Huoltovarmuuskeskus

Esitys

Valtioneuvosto asettaa maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan toimikaudelle 24.1.2022-23.1.2025

Vaikutukset

Neuvottelukunnan menot maksetaan puolustusministeriön momentilta 27.01.01

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.