Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 VN 134/2021

Istunnon ajankohta 16.12.2021 13.00 | Paikka: Helsinki

16.12.2021 16.31 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Kari Peltonen, Hallitusneuvos p.+35 8295160288

Valtioneuvoston kanslian erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Oikeusministeriö

Kati Pärnänen, Johtava asiantuntija, yksikönpäällikkö p.029 5150288

Onnettomuustutkintakeskuksen johtajan viran täyttäminen

Taru Ritari, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150306

Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *

Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Puolustusministeriö

Sinikka Vahvaselkä, Hallitusneuvos p.029 5140431

Pääesikunnan päällikön virkaan nimittäminen

Marikaisa Tiilikainen, Neuvotteleva virkamies p.029 5140351

Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan asettaminen toimikaudelle 24.1.2022-23.1.2025

Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140437

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Juha Majanen, Valtiosihteeri kansliapäällikkönä p.+35 8295530247

Suomen elpymis- ja palautumistukivälineestä saamaa rahoitusosuutta koskeva sopimus

Anu Nousiainen, Hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja p.+35 8295530326

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2022-31.12.2024

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Jari Rutanen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295330011

Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen viran täyttäminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Mika Björklund, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295063586

Valtioneuvoston asetus kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaostosta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Liisa Perttula, Hallitusneuvos p.029 5163521

Sosiaali- ja terveysministeriön ylimatemaatikon määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.