Valtioneuvoston selonteko SM/2021/107

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston selonteko tiedustelulainsäädännöstä

VNS 11/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Petri Knape, Yksikön johtaja p.029 5488235
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon tiedustelulainsäädännöstä
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen