Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2021/90

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta (HE 162/2021 vp; EV 186/2021 vp)

HE 162/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Jorma Kantola, Lainsäädäntöneuvos p.029 5488215
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen