Määrärahan jako TEM/2021/206

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) määrärahan jakaminen Jämsän äkilliseen rakennemuutostilanteeseen ja Utsjoen tilanteeseen

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Petra Stenfors, p. +35 8295047282

Asia

Esitetään jaettavaksi vuoden 2021 talousarvion momentin 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen, siirtomääräraha 3 v.) määrärahaa yhteensä 4 300 000 euroa, josta 4 000 000 euroa Keski-Suomen liitolle Jämsän äkillisen rakennemuutostilanteen hoitamiseen ja 300 000 euroa Lapin liitolle Utsjoen elinkeinoelämän muutostilanteen hoitamiseen. Maakuntien liitot toimivat alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain (756/2021) 6 §:n 3 momentin mukaisina aluekehittämisviranomaisina.

Esitys

Valtioneuvosto päättää jakaa alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen vuoden 2021 talousarvion mukaista määrärahaa 4 000 000 euroa Keski-Suomen liitolle Jämsän äkillisen rakennemuutostilanteen hoitamiseen loppueränä sekä 300 000 euroa Lapin liitolle Utsjoen rakenteellisen muutostilanteen hoitamiseen (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Vuoden 2021 talousarviossa momentilla 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen, siirtomääräraha 3 v.) on enintään 21 000 000 euroa äkillisiin rakennemuutostilan-teisiin. Määrärahaa on jakamatta 15 960 000 euroa. Tässä yhteydessä jaettaisiin tästä määrärahasta 4 300 000 euroa. Jakamatta jää tässä vaiheessa 11 660 000 euroa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.