Valtioneuvoston asetus STM/2021/268

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Liisa Katajamäki, Hallitusneuvos p.029 5163329
Asia

Asetuksen 1 §:n 2 momentin mukaan työterveyshuoltolaissa tarkoitetulla työterveyshuollolla on oikeus osallistua rokotusten toimeenpanoon tartuntatautilain 49 §:n mukaisesti. Säännökseen ehdotetaan lisättäväksi kunnalle velvollisuus selvittää alueellaan toimivien työterveyshuollon palveluntuottajien mahdollisuus osallistua covid-19-rokotusten toimeenpanoon, jos se on tarpeen rokotusten viivytyksettömän tarjoamisen turvaamiseksi. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 17.12.2021.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Välittömät covid-19-epidemiasta aiheutuvat kustannukset korvataan kunnille ja Ahvenanmaan maakunnalle täysimääräisesti. Vuonna 2021 kustannukset korvataan pääosin valtionavustuksella, joka myönnetään valtionavustuksesta eräisiin julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle covid-19-epidemiasta vuonna 2021 aiheutuviin kustannuksiin annetun valtioneuvoston asetuksen (860/2021) perusteella. Lisäksi kuntien peruspalvelujen valtionosuuksia on korotettu 300 miljoonalla eurolla.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen