Valtioneuvoston asetus STM/2021/266

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Ismo Tuominen, Hallitusneuvos p.029 5163341
Asia

Asetusta muutettaisiin säätämällä koko Lapin maakunnan alueelle sekä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueelle epidemian leviämisen estämiseksi välttämättömät ravitsemistoiminnan rajoitukset. Asetuksen 3 §:ssä säädetään asiakkaiden oleskelusta ja sijoittelusta. Asiakkaiden istumapaikkaa koskeva vaatimus sisätiloissa säädettäisiin Lapin maakunnan ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueelle. Asetuksen 4 §:ssä säädetyt anniskelu- ja aukioloaikarajoitukset säädettäisiin Lapin maakunnan ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueelle. Anniskelu sallitaan säännöksen mukaan kello 17:ään saakka ja vastaavasti sallittu aukioloaika olisi kello 5-18. Jos ravitsemisliikkeessä ei kuitenkaan anniskella alkoholijuomia, liikkeen saa pitää avoinna kello 5-1. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 18.12.2021.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Tartuntatautilaissa tarkoitettujen ravitsemistoiminnan väliaikaisten rajoitusten taloudellisia ja muita vaikutuksia on kuvattu hallituksen esityksessä HE 32/2021 vp. Alueen epidemiatilanteen mukaisesti säädettävien rajoitusten on tarkoitus vähentää ihmisten sosiaalisia kontakteja sellaisissa tiloissa ja tilanteissa, joissa koronavirustaudin on todettu leviävän tehokkaasti. Voimassa olevat rajoitukset on säädetty leviämisalueille eli Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski- Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Ahvenanmaan maakunnan sekä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ja Rovaniemen kaupungin alueille. Rajoituksista suurin negatiivinen vaikutus on anniskelu- ja aukioloajan rajoituksilla, joita on 28.11. lukien kiristetty huomattavasti. Näitä vaikutuksia lieventää huomattavasti se, että ravitsemisliikkeet voivat vapautua rajoituksista edellyttämällä tartuntatautilain 58 i §:ssä tarkoitetun koronatodistuksen esittämistä asiakkailtaan. Ehdotetuilla uusilla muutoksilla on negatiivisia taloudellisia vaikutuksia Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella sekä niillä Lapin maakunnan alueilla, joissa rajoitukset eivät vielä ole olleet voimassa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen