Valtioneuvoston asetus STM/2021/228

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisista sosiaali- ja terveysalan valtionavustuksista vuosina 2021-2025

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Lassi Kauttonen, p. 029 5163577

Asia

Ehdotetaan annettavaksi valtioneuvoston asetus elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisista sosiaali- ja terveysalan valtionavustuksista vuosina 2021-2025. Asetuksessa säädetään elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisista sosiaali- ja terveysalan valtionavustuksista. Asetuksella täsmennetään tietyiltä osin valtionavustuslain (688/2001) mukaisia avustusten myöntämisen, maksamisen ja käytön hallinnollisia menettelyjä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 21.12.2021 ja sen on tarkoitus olla voimassa 31.12.2025 saakka.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisista sosiaali- ja terveysalan valtionavustuksista vuosina 2021-2025 (RV)

Vaikutukset

Ehdotuksella ei ole arvioitu olevan itsenäisiä taloudellisia tai organisaatioon kohdistuvia vaikutuksia. Valtionavustuslain (688/2001) ja tämän asetuksen nojalla myönnettävät valtionavustukset ovat osa elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaista toimeenpanoa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.