Valtioneuvoston asetus STM/2021/228

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisista sosiaali- ja terveysalan valtionavustuksista vuosina 2021-2025

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Lassi Kauttonen, Neuvotteleva virkamies p.029 5163577
Asia
Ehdotetaan annettavaksi valtioneuvoston asetus elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisista sosiaali- ja terveysalan valtionavustuksista vuosina 2021-2025. Asetuksessa säädetään elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisista sosiaali- ja terveysalan valtionavustuksista. Asetuksella täsmennetään tietyiltä osin valtionavustuslain (688/2001) mukaisia avustusten myöntämisen, maksamisen ja käytön hallinnollisia menettelyjä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 21.12.2021 ja sen on tarkoitus olla voimassa 31.12.2025 saakka.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisista sosiaali- ja terveysalan valtionavustuksista vuosina 2021-2025 (RV)
Vaikutukset
Ehdotuksella ei ole arvioitu olevan itsenäisiä taloudellisia tai organisaatioon kohdistuvia vaikutuksia. Valtionavustuslain (688/2001) ja tämän asetuksen nojalla myönnettävät valtionavustukset ovat osa elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaista toimeenpanoa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen