Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/178

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta (HE 140/2021 vp, EV 163/2021 vp)

HE 140/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Vesa Pekkola, Neuvotteleva virkamies p.029 5163282
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain terveydensuojelulain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen