Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/178

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta (HE 140/2021 vp, EV 163/2021 vp)

HE 140/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola, p. +358 295 163 282

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain terveydensuojelulain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.