Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2021/58

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta (HE 148/2021 vp; EV 195/2021 vp)

HE 148/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Kirsi Lamberg, Hallitusneuvos p.+35 8295330397
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain varhaiskasvatuslain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2022 sekä määrää eduskunnan lausumat merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen