Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2021/69

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta (HE 165/2021 vp; EV 180/2021 vp)

HE 165/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Anne-Marie Brisson, Hallitusneuvos p.+35 8295330079
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen