Muutos lautakunnan kokoonpanossa OKM/2021/93

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2023 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Hallitusneuvos Sami Aalto, p. +35 8295330082

Asia

Varsinainen jäsen: Opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan jäsen Hannele Kirveskoski on pyytänyt eroa tehtävästään. Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry on esittänyt, että Kirveskosken tilalle opiskelijoiden oikeusturvalautakuntaan nimettäisiin jäseneksi työelämäpolitiikan asiantuntija Antti Hallia. Varajäsen: Opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan varajäsen Ainomaija Rajoo on pyytänyt eroa tehtävästään. Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry on esittänyt, että Rajoon tilalle varajäseneksi opiskelijoiden oikeusturvalautakuntaan nimettäisiin koulutuspolitiikan asiantuntija Heidi Rättyä työelämäpolitiikan asiantuntija Antti Hallian henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

Esitys

Valtioneuvosto myöntää Hannele Kirveskoskelle eron opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan jäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen jäseneksi työelämäpolitiikan asiantuntijan Antti Hallian opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan 31.12.2023 päättyväksi toimikaudeksi sekä myöntää Ainomaija Rajoolle eron opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan varajäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen Antti Hallian henkilökohtaiseksi varajäseneksi koulutuspolitiikan asiantuntija Heidi Rättyän opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan 31.12.2023 päättyväksi toimikaudeksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.