Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/163

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eräiden Alankomaiden kanssa Aruban osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 184/2021 vp; EV 181/2021 vp)

HE 184/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Minna Ojala, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530291
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain eräiden Alankomaiden kanssa Aruban osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen