Lautakunnan asettaminen OM/2021/167

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Oikeusministeriö

Tuomarinkoulutuslautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2022-31.12.2026

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Tuomioistuinlain 21 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvosto asettaa viideksi vuodeksi kerrallaan tuomarinkoulutuslautakunnan. Lautakunnan tehtävänä on tuomioistuinten henkilöstölle järjestettävän koulutuksen suunnittelu tuomioistuinharjoittelusta täydennyskoulutukseen yhteistyössä Tuomioistuinviraston ja tuomioistuinten kanssa. Kokoonpano: puheenjohtaja oikeusneuvos Jussi Tapani (korkein oikeus) varajäsenenään hovioikeudenneuvos Katariina Sorvari (Turun hovioikeus) varapuheenjohtaja oikeusneuvos Juha Lavapuro (korkein hallinto-oikeus) varajäsenenään käräjätuomari Ahti Kontturi (Oulun käräjäoikeus) jäsenet: laamanni Sirpa Pakkala (Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus) varajäsenenään ma. kansliapäällikkö/ förvaltningsdomare Emil Waris (korkein hallinto-oikeus / Ålands förvaltningsdomstol) ylituomari Seija Kaijanen (Turun hallinto-oikeus) varajäsenenään vakuutusoikeustuomari Anna Pitkänen (vakuutusoikeus) käräjätuomari Mia Sundström (Helsingin käräjäoikeus) varajäsenenään hovioikeudenneuvos Timo Saranpää (Vaasan hovioikeus) hovioikeudenneuvos Minna Koskinen (Itä-Suomen hovioikeus) varajäsenenään käräjätuomari Mari-Lea Kovanen (Lapin käräjäoikeus) asianajaja Jyrki Piiparinen varajäsenenään asianajaja Sinikka Kelhä aluesyyttäjä Kirsi Männikkö varajäsenenään valtionsyyttäjä Tom Laitinen professori Sakari Melander (Helsingin yliopisto) varajäsenenään professori Tuulikki Mikkola (Turun yliopisto) osaamisen kehittämisen asiantuntija Johanna Anttonen varajäsenenään asiantuntija Leena Larsio-Varsani

Esitys

Valtioneuvosto asettaa tuomarinkoulutuslautakunnan toimikaudeksi 1.1.2022-31.12.2026

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.