Tehtävään määrääminen OM/2021/171

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Oikeusministeriö

Asiantuntijajäsenen määrääminen vakuutusoikeuteen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Vakuutusoikeudessa asian käsittelyyn ja ratkaisemiseen osallistuu vakuutusoikeuden lainoppineiden jäsenten lisäksi työelämän ja työmarkkinoiden tai yritystoiminnan olosuhteita tuntevia jäseniä muun muassa oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain (677/2016) 6 §:ssä tarkoitetuissa asioissa. Tuomioistuinlain (673/2016) 17 luvun 3 §:n mukaan valtioneuvosto määrää asiantuntijajäsenet vakuutusoikeuteen. Asiantuntijajäseniä määrätään mainitun luvun 4 §:n mukaan riittävä määrä. Mainitun luvun 5 §:n mukaan asiantuntijajäsenet määrätään viiden vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Jos asiantuntijajäsenen tehtävä vapautuu kesken toimikauden, asiantuntijajäsenen tilalle voidaan määrätä uusi jäsen. Vakuutusoikeus on esittänyt, että työoloja ja yritystoiminnan olosuhteita tuntevaksi asiantuntijajäseneksi määrätään jäljellä olevaksi 31.12.2024 päättyväksi toimikaudeksi oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 6 §:n 1 momentin 6 kohdan (yrittäjien ansioeläkeasiat) mukaisiin asioihin toimitusjohtaja, OTK Tiina Oksala.

Esitys
Valtioneuvosto määrää vakuutusoikeuteen työoloja tai yritystoiminnan olosuhteita tuntevaksi asiantuntijajäseneksi 1.1.2022 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 31.12.2024 saakka oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 6 §:n 1 momentin 6 kohdan (yrittäjien ansioeläkeasiat) mukaisiin asioihin toimitusjohtaja, OTK Tiina Oksalan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Vakuutusoikeuden esitys 10.11.2021 *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.