Viran täyttäminen OM/2021/164

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Oikeusministeriö

Markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Virkaan esitetään nimitettäväksi määräaikainen markkinaoikeustuomari Mirva Kaarina Näsi.

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin virkaan määräaikaisen markkinaoikeustuomarin Mirva Kaarina Näsin 1.1.2022 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.