Viran täyttäminen OM/2021/163

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Oikeusministeriö

1) Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Helsingin hallinto-oikeuden yhdeksän hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi hallinto-oikeustuomari Riikka Hannele Mäki Virkoihin 2) esitetään nimitettäviksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Elina Anastasia Pelagia Fasoúlas, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Sari Johanna Komonen, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Piritta Hannele Raivio, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, asessori, oikeussihteeri Katja Annika Tertsonen, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Annamari Laakkonen, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Elina Inkeri Immonen, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Essi Johanna Kärkkäinen, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Antti Tapio Pietinen ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Mikko Matti Johannes Äijälä

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Riikka Hannele Mäen 1.1.2022 lukien ja Helsingin hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Elina Anastasia Pelagia Faloúlasin, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Sari Johanna Komosen, kolmanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Piritta Hannele Raivion, neljänneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, asessori, oikeussihteeri Katja Annika Tertsosen, viidenneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Annamari Laakkosen, kuudenneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Elina Inkeri Immosen, seitsemänneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Essi Johanna Kärkkäisen, kahdeksanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Antti Tapio Pietisen ja yhdeksänneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Mikko Matti Johannes Äijälän, kaikki 1.1.2022 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmä (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 2) *
  4. Ansioyhdistelmä (virat 2) *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.