Viran täyttäminen PLM/2021/68

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Puolustusministeriö

Pääesikunnan päällikön virkaan nimittäminen

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Hallitusneuvos Sinikka Vahvaselkä, p. +358 295 140 431

Asia

Puolustusvoimien henkilöstöpäällikön, kenraalimajuri Vesa Juhani Virtasen nimittäminen pääesikunnan päällikön virkaan ajaksi 1.7.2022-30.6.2027

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää puolustusvoimien henkilöstöpäällikön, kenraalimajuri Vesa Juhani Virtasen pääesikunnan päällikön virkaan ajaksi 1.7.2022-30.6.2027

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.