Viran täyttäminen PLM/2021/68

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Puolustusministeriö

Pääesikunnan päällikön virkaan nimittäminen

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Sinikka Vahvaselkä, Hallitusneuvos p.029 5140431
Asia

Puolustusvoimien henkilöstöpäällikön, kenraalimajuri Vesa Juhani Virtasen nimittäminen pääesikunnan päällikön virkaan ajaksi 1.7.2022-30.6.2027

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää puolustusvoimien henkilöstöpäällikön, kenraalimajuri Vesa Juhani Virtasen pääesikunnan päällikön virkaan ajaksi 1.7.2022-30.6.2027
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.