Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2021/81

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021−2027 (HE 136/2021 vp; EV 170/2021 vp)

HE 136/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Nina Routti-Hietala, p. 029 5488242

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021−2027 ja määrää lain tulemaan voimaan 22 päivänä joulukuuta 2021

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.