Valtioneuvoston asetus TEM/2021/212

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaostosta

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Mika Björklund, p. +35 8295063586

Asia

Asetuksella säädetään kirjanpitolautakunnan alaisuuteen perustettavan uuden hyvinvointialue- ja kuntajaoston tehtävistä ja toiminnasta. Uuden asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaostosta

Vaikutukset

Asetuksen ei katsota muodostavan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia, koska se jatkaa jo olemassa olevan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston toimintaa siten, että ainoastaan jaoston ohjeistus laajenee käsittämään hyvinvointialueiden kirjanpito-ohjeistuksen. Asiassa on järjestetty kuulemistilaisuus, johon osallistui noin 70 etutahoa. Asetusehdotusta kannatettiin yleisesti.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.