Hallituksen kirjelmä TEM/2021/213

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen kirjelmä eduskunnalle hallituksen esityksen (HE 211/2020 vp) peruuttamisesta

ED 6/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Tuula Manelius, Hallitusneuvos p.+35 8295064909
Asia
Hallitus peruuttaa eduskunnalle 5 päivänä marraskuuta 2020 annetun hallituksen esityksen laiksi Geologian tutkimuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 211/2020 vp).
Esitys
Valtioneuvosto peruuttaa hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi Geologian tutkimuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 211/2020 vp) (RV)
Vaikutukset
Vuoden 2021 III lisätalousarvioon otettiin 500 000 euron määräraha Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenomomentille 32.01.04 yhtiön pääomittamiseen. Hallituksen esityksen peruuttamisen vuoksi määräraha tullaan peruuttamaan vuoden 2022 lisätalousarviossa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen