Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/146

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain muuttamisesta (HE 158/2021 vp; EV 202/2021 vp)

HE 158/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Anja Liukko, Hallitusneuvos p.+35 8295062078
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen