Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2021/118

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta annetun lain muuttamisesta (HE 195/2021 vp, EV 169/2021 vp)

HE 195/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Aino Koskinen, p. 029 5342224

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain laajakaistarakentamisen tuesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 3 päivänä helmikuuta 2022

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.