Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2021/118

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta annetun lain muuttamisesta (HE 195/2021 vp, EV 169/2021 vp)

HE 195/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Aino Koskinen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342224
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain laajakaistarakentamisen tuesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 3 päivänä helmikuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen