Valtioneuvoston asetus LVM/2021/145

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Aino Koskinen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342224
Asia
Asetuksen 2 §:ssä säädettyä tukikelpoisen laajakaistayhteyden vähimmäisnopeusvaatimusta muutettaisiin siten, että se vastaisi tukiohjelmaan sovellettavan yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen vaatimuksia. Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 3 päivänä helmikuuta 2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen