Valtioneuvoston asetus LVM/2021/145

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Aino Koskinen, p. 029 5342224

Asia

Asetuksen 2 §:ssä säädettyä tukikelpoisen laajakaistayhteyden vähimmäisnopeusvaatimusta muutettaisiin siten, että se vastaisi tukiohjelmaan sovellettavan yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen vaatimuksia. Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 3 päivänä helmikuuta 2022.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.