Muutos johtokunnan kokoonpanossa TEM/2021/211

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtiontakuurahaston johtokunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Hallitusneuvos Inkalotta Nuotio-Osazee, p. +35 8295047051

Asia

Valtiontakuurahaston varsinainen jäsen ja valtiovarainministeriön edustaja neuvotteleva virkamies Miki Kuusinen ei ole enää 13.9.2021 lähtien ollut käytettävissä Valtiontakuurahaston johtokunnan jäsenen tehtävään. Valtiovarainministeriö on esittänyt, että lainsäädäntöneuvos Paula Kirppu, joka on toiminut aikaisemmin johtokunnan varajäsenen tehtävässä, määrättäisiin johtokunnan jäsenen tehtävään valtiovarainministeriön edustajana ja että varajäsenen tehtävään määrättäisiin lainsäädäntöneuvos Antti Makkonen.

Esitys

Valtioneuvosto vapauttaa neuvotteleva virkamies Miki Kuusisen Valtiontakuurahaston johtokunnan jäsenen tehtävästä ja lainsäädäntöneuvos Paula Kirpun johtokunnan varajäsenen tehtävästä ja määrää rahaston johtokunnan jäsenen tehtävään lainsäädäntöneuvos Paula Kirpun ja varajäsenen tehtävään lainsäädäntöneuvos Antti Makkosen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 16.12.2021 – 31.12.2022

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.