Lautakunnan asettaminen TEM/2021/195

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työsuhdekeksintölautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2022 - 31.12.2024

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Stiina Löytömäki, p. +35 8505919646

Asia

Ehdotus oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain (656/1967) 11 §:ssä säädetyn työsuhdekeksintölautakunnan asettamisesta toimikaudeksi 1.1.2022–31.12.2024. KOKOONPANO: Puheenjohtaja: ylijohtaja, varatuomari Eero Mantere Patentti- ja rekisterihallitus Puolueettomat jäsenet, varajäsen suluissa: varatuomari Marja-Leena Mansala (teollisuusneuvos, varatuomari Mikko Huuskonen työ- ja elinkeinoministeriö) yli-insinööri Mari Komulainen Patentti- ja rekisterihallitus (vanhempi tutkijainsinööri Pirjo Kauraala Patentti- ja rekisterihallitus) Työnantajien edustajat, varajäsen suluissa: asiantuntija Albert Mäkelä Suomen Yrittäjät SY ry (asiantuntija Anmari Brink Elinkeinoelämän keskusliitto EK) erityisasiantuntija Jaakko Laurila Lääketeollisuus ry (asiantuntija Hannu Ylänen Elinkeinoelämän keskusliitto EK) työmarkkina-asiantuntija Maria Äimälä Teknologiateollisuus ry (johtaja Jussi Mäkinen Teknologiateollisuus ry) Työntekijäin edustajat, varajäsen suluissa: lakimies Anu-Tuija Lehto Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (päälakimies Timo Koskinen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry) lakiasiain johtaja Ralf Forsén Tekniikan akateemiset TEK ry (vt. juristi Katariina Kainu STTK ry) toiminnanjohtaja Maunu Korpela Suomen Keksijäin Keskusliitto KEKE ry (Mia Janhunen Suomen Keksijäin Keskusliitto KEKE ry)

Esitys

Valtioneuvosto asettaa työsuhdekeksintölautakunnan toimikaudeksi 1.1.2022 - 31.12.2024

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.