Lautakunnan asettaminen TEM/2021/197

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työsuhdekeksintölautakunnan yhteydessä korkeakouluissa tehtäviä keksintöjä koskevia asioita varten olevan jaoston asettaminen toimikaudeksi 1.1.2022 - 31.12.2024

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Stiina Löytömäki, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8505919646
Asia
Ehdotus oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain (656/1967) 11 b §:ssä (370/2006) säädetyn työsuhdekeksintölautakunnan yhteydessä korkeakouluissa tehtäviä keksintöjä koskevia asioita varten olevan jaoston nimittämisestä toimikaudeksi 1.1.2022–31.12.2024. KOKOONPANO: Työnantajien edustajat, varajäsen suluissa: vararehtori, professori Paula Eerola Suomen yliopistot UNIFI ry/ Helsingin yliopisto (lakimies Toni Ahvas Suomen yliopistot UNIFI ry/ Helsingin yliopisto) lakiasiainjohtaja Petri Rintamäki Suomen yliopistot UNIFI ry/ Itä-Suomen yliopisto (kehittämispäällikkö Anne Marjamäki Suomen yliopistot UNIFI ry/ Turun yliopisto) vararehtori Mari Vuolteenaho Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry/ Laurea-ammattikorkeakoulu (asiantuntija Samuli Maxenius Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry) Työntekijäin edustajat, varajäsen suluissa: professori, Professoriliiton puheenjohtaja Jukka Heikkilä Professoriliitto ry/ Turun yliopisto (toiminnanjohtaja Tarja Niemelä Professoriliitto ry) edunvalvontajohtaja, OTK Mia Weckman Tieteentekijöiden liitto (lakimies, OTM, FM Salla Viitanen Tieteentekijöiden liitto) lehtori Åke Finne Yliopistojen opetusalan liitto YLL ry (yliopisto-opettaja Mika Mattila Yliopistojen opetusalan liitto YLL ry)
Esitys
Valtioneuvosto asettaa työsuhdekeksintölautakunnan yhteydessä toimivan korkeakoulujaoston toimikaudeksi 1.1.2022 - 31.12.2024
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio