Eduskunnan kirjelmä OM/2021/174

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan kirjelmä Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2020 antaman kertomuksen johdosta (EK 39/2021 vp; K 2/2021 vp)

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Arto Jääskeläinen, Vaalijohtaja p.029 5150128
Asia
Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut eduskunnalle kertomuksen puoluerahoituksen valvonnasta 2020 (K 2/2021 vp). Tarkastusvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TrVM 4/2021 vp). Eduskunta on kirjelmässään (EK 39/2021 vp) päättänyt hyväksyä mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.
Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmän Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2020 antaman kertomuksen johdosta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen