Viran täyttäminen OM/2021/178

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Oikeusministeriö

Onnettomuustutkintakeskuksen johtajan viran täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Kati Pärnänen, Johtava asiantuntija, yksikönpäällikkö p.029 5150288
Esitys
Valtioneuvosto nimittää Onnettomuustutkintakeskuksen johtajan virkaan filosofian maisteri Kurt Kokon 1.2.2022 alkaen
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.